Een nieuw begin voor Plantenstoffen

Leon Mur

E-mailadres: leon.mur@plantenstoffen.nl

Ruim vier jaar geleden sloegen diverse partijen waaronder Universiteit Leiden, Universiteit Wageningen, Greenport Oostland Westland en de Provincie Zuid Holland de handen ineen om te onderzoeken of de tuinbouwsector een antwoord kon geven op de groeiende vraag naar natuurlijke ingrediënten in industrieën als de farmacie, cosmetica, en geur- en kleurstoffen. Dit resulteerde in de oprichting van het Kenniscentrum Plantenstoffen. De afgelopen jaren was het KCP dé matchmaker tussen de tuinbouwsector en marktpartijen op zoek naar natuurlijke ingrediënten en innovatieve inhoudsstoffen.

Eind december liep het eerste termijn van het KCP af. In deze periode hebben we marktkansen geïdentificeerd, haalbaarheidsstudies uitgevoerd en kennis opgebouwd over plantenstoffen. Ook zijn we er in geslaagd een internationaal netwerk op te bouwen en zijn er diverse productontwikkelingstrajecten gestart op het gebied vanonder meer verpakking, groene gewasbescherming en smaakstoffen.

Het waren kortom vier jaren waarin er veel marktkennis is opgebouwd. We weten inmiddels wat wel werkt en wat niet, en welke positionering van de tuinbouw sector past bij de Biobased Economy. Niet als leverancier van biomassa maar juist als bron en leverancier van nieuwe plantaardige moleculen voor hoogwaardige markten. Deze positionering maakt het ook weer moeilijker omdat hoogwaardige toepassingen per definitie betekent dat er langere ontwikkelingstrajecten nodig zijn en er veel risicodragend kapitaal nodig is. Onze meest succesvolle projecten zijn juist gericht op deze markttoepassingen.

Eén van deze succesvolle projecten is de ontwikkeling van de Extractenbibliotheek, die op 14 december vorig jaar in gebruik is genomen. Er is een database opgebouwd van ruim 2000 planten en de extracten ervan vinden nu hun weg naar bedrijven die op zoek zijn naar innovatieve plantaardige moleculen voor onder andere nieuwe cosmetische- en gewasbeschermingsproducten. Dit luidt het begin in voor nieuwe productontwikkelingsprojecten met de tuinbouwsector: vanuit binnen- en buitenland tonen bedrijven al concrete interesse in de Extractenbibliotheek. Dat is geen verassing, de eerste resultaten zijn inderdaad veelbelovend en de bibliotheek sleepte in op de Siñal Exhibition 2014 in Frankrijk al een innovatieprijs in de wacht.

Vooruitkijkend staan er de komende tijd een aantal interessante ontwikkelingen op de agenda. Met verschillende partijen is een start gemaakt om het domein plantenstoffen opnieuw te organiseren binnen de provincie Zuid Holland. Samen met de greenports, BBPZH en de Universiteit Leiden en Wageningen University wordt aan een gemeenschappelijk programma gewerkt. Deze bundeling van krachten moet resulteren in een duidelijke internationale positionering en meer gezamenlijke slagkracht op de markt.

Ik ben er dus van overtuigd dat we in 2016 samen doorbraken gaan realiseren op het gebied van plantenstoffen. Met meer innovaties en commerciële kansen voor de tuinbouwsector en meer aandacht voor de mogelijkheden van plantenstoffen voor de bio-based economy!