Columns

Een nieuw begin voor Plantenstoffen

Ruim vier jaar geleden sloegen Greenport Westland en de Provincie Zuid Holland de handen ineen om te onderzoeken of de tuinbouwsec...

14 april 2016

Drop-in benadering versus de ontwikkeling van innovatieve moleculen

In oktober was ik op uitnodiging van Cosmetic Valley in Parijs om deel te nemen aan een innovatiebeurs voor de cosmetische sector....

25 november 2015

Samen voorwaarts

Om me heen hoor ik het begrip steeds vaker: ketenintegratie, met name voorwaarts, maar ook achterwaarts. De Nederlandse tuinbouw z...

1 juni 2015

Inspiratiereis

Onlangs was ik bij een grote meeting in Portugal. Het centrale thema: plantenstoffen. Samen met ruim zeshonderd andere deelnemers ...

22 oktober 2014

Rijk aan gezondheidseffecten

Stel de wensen en behoeften van de klant van je klant centraal. Dat is een belangrijke boodschap die wij als Kenniscentrum Planten...

5 juni 2014

Interview Bert Pinxterhuis: 'Kenniscentrum zorgt voor inspirerende casussen'

Bestuurslid Bert Pinxterhuis (Wageningen UR) ziet dat het Kenniscentrum Plantenstoffen bruggen slaat tussen het bedrijfsleven ...

4 juni 2014

Gas geven

Het is alweer een aantal jaren geleden dat ik voor het eerst hoorde over schaliegas. Deze zomer was het ‘nieuwe goud’ volop in...

2 oktober 2013

Krachten bundelen

Kort geleden bracht ik samen met verschillende partijen uit het Dutch Biorefinery cluster, een bezoek aan de bioraffinagefacilitei...

10 juli 2013

Hoge waarde, hoge bewijslast

Tijdens ons evenement Profit From Plants heb ik veel energie gekregen van alle enthousiaste ondernemers en hun ambitieuze ideeën....

8 mei 2013