Kleurstoffen uit klasse II rozen als hoogwaardige grondstof voor de cosmetica industrie

Kenniscentrum Plantenstoffen

E-mailadres: info@plantenstoffen.nl

Het is technisch mogelijk en het lijkt vanuit marktperspectief kansrijk om anthocyanen uit klasse II rozen te extraheren en deze in te zetten als alternatief voor synthetische kleurstoffen. Dit blijkt uit een door FloraHolland, Kenniscentrum Plantenstoffen en Feyecon uitgevoerde verkenning. Omdat deze natuurlijke kleurstoffen uit rozen ook effectief zijn als antioxidant zou toepassing in o.a. cosmetica producten tegen huidveroudering, rimpels en schade door de zon goed mogelijk zijn.

Anthocyanen zijn rood-paarse kleurstoffen die onder andere voorkomen in rode rozen, aubergines en rode kool. In de verkennende studie is een anthocyanen mengsel geëxtraheerd uit klasse II rozen van de rode rozenrassen Red Naomi en Passion. Voor deze extractie is gebruikt gemaakt van super kritisch CO2. Met deze extractiemethode kan op een duurzame wijze tot ruim 80 % van de in de rozen aanwezige anthocyanen worden geïsoleerd. Voor goede stabiliteit en houdbaarheid van deze natuurlijke kleurstoffen is het noodzakelijk dat deze worden gecoat. In de verkenning zijn verschillende typen coating gebruikt en op functionaliteit getest. Daaruit komt naar voren dat anthocyanen uit klasse II rozen, die ingekapseld worden in een goede coating, niet alleen gebruikt kunnen worden als kleurstof, maar ook als plantaardige antioxidanten, antimicrobiële of ontstekingsremmende preparaten. Daarmee vormt de cosmetica industrie een kansrijke afzetmarkt voor plantaardige anthocyanen uit rozen.

Een eerste analyse van kostprijzen en marktprijzen wijst uit, dat bij voldoende schaalgrootte er sprake is van een interessante business case. Om die schaalgrootte aan de productiekant te realiseren is het nodig om kleurstoffen uit meerdere soorten bloemen en groenten te extraheren. Dan ook kan sprake zijn van jaarrond levering.

Voor meer info kunt u contact opnemen met jan.smits@plantenstoffen.nl

Brochure