Papier en Karton is per definitie biobased en circulair

Miranda de Regt

E-mailadres: miranda.de.regt@plantenstoffen.nl

De Nederlandse papier- en kartonindustrie werkt echter hard aan verdere verduurzaming, onder meer door het toepassen van nieuwe lokale vezelbronnen voor papier en karton.

Dat biedt tal van mogelijkheden om lokale kringlopen op duurzame wijze te sluiten. En helpt deuren te openen naar nieuwe producten om zo toe te werken naar een biobased economie.

Zo zijn er reeds diverse succesvolle voorbeelden van nieuwe vezels in papier en karton, o.a. tot stand gebracht in samenwerking met de agro-food en tuinbouwsector.

De succesvolle voorbeelden kunt u vinden op de website van de VNP:www.vnp.nl/innovatie/grondstoffen

De website bevat tevens informatie over alle relevante aspecten bij de toepassing van nieuwe vezels, en brengt u in contact met de juiste bedrijven.

Bent u leverancier van potentiële nieuwe grondstoffen? Of bent u als papier- of kartongebruiker geïnteresseerd in verduurzaming van uw product?

Dan kan de informatie op de VNP website u helpen de juiste contacten te leggen.