Nieuws, Columns, Publicaties & Events

Papier en Karton is per definitie biobased en circulair

De Nederlandse papier- en kartonindustrie werkt echter hard aan verdere verduurzaming, onder meer door het toepassen van nieuw...

16 januari 2017

Vanille is hot!

Vanille spreekt tot de verbeelding! De afgelopen weken verschenen er in Trouw, de Volkskrant en AD artikelen over het onderzoek na...

20 december 2016

Bibliotheek van Kenniscentrum Plantenstoffen ondersteunt de verduurzaming van voedselproductie

TNO wil schimmelbederf van voedsel voorkomen met de Extractenbibliotheek Leiden, 22 november 2016 –TNO gaat on...

5 december 2016

Een nieuw begin voor Plantenstoffen

Ruim vier jaar geleden sloegen Greenport Westland en de Provincie Zuid Holland de handen ineen om te onderzoeken of de tuinbouwsec...

14 april 2016

Drop-in benadering versus de ontwikkeling van innovatieve moleculen

In oktober was ik op uitnodiging van Cosmetic Valley in Parijs om deel te nemen aan een innovatiebeurs voor de cosmetische sector....

25 november 2015

Samen voorwaarts

Om me heen hoor ik het begrip steeds vaker: ketenintegratie, met name voorwaarts, maar ook achterwaarts. De Nederlandse tuinbouw z...

1 juni 2015

Kleurstoffen uit klasse II rozen als hoogwaardige grondstof voor de cosmetica industrie

Het is technisch mogelijk en het lijkt vanuit marktperspectief kansrijk om anthocyanen uit klasse II rozen ...

14 december 2015

Voortgangsrapportage Kenniscentrum Plantenstoffen

De Voortgangsrapportage geeft een overzicht van de activiteiten en behaalde resultaten van het Kenniscentrum in de periode tussen...

1 september 2013

Reststromen sierteeltgewassen & opengrond tuinbouwgewassen

In deze studie is een inventarisatie gemaakt van de reststromen van de top 9 sierteeltgewassen en de top 10 opengronds tuinbouwgew...

31 januari 2013

CatchBio Celebrates!

Het open-toegankelijke en internationale symposium CatchBio Celebrates! zal plaatsvinden op 16 November 2016, in voormalig suikerf...

16 november 2016
SugarCity, Halfweg (http://www.sugarcity.com/en)

Dutch Life Sciences conference

Meet the future – your future – at the Dutch Life Sciences Conference! The DLSC brings together creative entrepreneurs and ...

24 november 2016
ECC, Leiden