Publicaties

Kleurstoffen uit klasse II rozen als hoogwaardige grondstof voor de cosmetica industrie

Het is technisch mogelijk en het lijkt vanuit marktperspectief kansrijk om anthocyanen uit klasse II rozen ...

14 december 2015

Voortgangsrapportage Kenniscentrum Plantenstoffen

De Voortgangsrapportage geeft een overzicht van de activiteiten en behaalde resultaten van het Kenniscentrum in de periode tussen...

1 september 2013

Reststromen sierteeltgewassen & opengrond tuinbouwgewassen

In deze studie is een inventarisatie gemaakt van de reststromen van de top 9 sierteeltgewassen en de top 10 opengronds tuinbouwgew...

31 januari 2013

Kwantitatieve informatie reststromen bloembollen

Bloembollen staan momenteel in de belangstelling als bron van waardevolle stoffen zoals medicijnen, cosmetica of gewasbeschermings...

31 januari 2013

Marktevaluatie reststromen aardappelen

Bioactieve stoffen uit aardappel reststromen - enzymen, enzymremmers, peptiden en vele anderen - bieden toegevoegde waarde door mi...

25 januari 2013

Haalbaarheidsstudie essentiële olie uit hyacinten

In Nederland wordt voor ongeveer 500 hectare aan hyacinten geteeld voor de bloembollenproductie. Met name in de bollenstreek rondo...

20 maart 2012