Reststromen sierteeltgewassen & opengrond tuinbouwgewassen

Kenniscentrum Plantenstoffen

E-mailadres: info@plantenstoffen.nl

In deze studie is een inventarisatie gemaakt van de reststromen van de top 9 sierteeltgewassen en de top 10 opengronds tuinbouwgewassen in Nederland in 2012. Hierbij is enerzijds gekeken hoe groot deze reststromen zijn en waar deze reststromen in Nederland voorkomen, anderzijds naar de eventuele (toegevoegde) waarde van de reststromen gebaseerd op de waardepiramide bekend van de Biobased Economy.  Bij de inventarisatie is gebruik gemaakt van openbare rapporten, wetenschappelijke literatuur, databases en interviews met betrokkenen.

Klik hier voor de volledige publicatie.