Bioraffinage plantaardige zijstromen

Plantenresten uit de glastuinbouw, sierteelt en bollenteelt bestaan voor een groot gedeelte uit cellulose, hemicellulose, lignine, eiwitten en mineralen. Cellulose en hemicellulose bestaan uit lange ketens van suikermoleculen, ligine uit lange ketens van aromaten. Al deze stoffen zijn geld waard omdat ze kunnen dienen als grondstof voor de chemische industrie, papier- en kartonindustrie veevoeder, kunstmest of brandstof voor energie opwekking.

Royal Haskoning DHV heeft in opdracht van het Kenniscentrum Plantenstoffen en Bio Base Westland nagegaan of het technisch en financieel haalbaar is cellulose, suikers en eiwitten te winnen uit deze plantenresten.

Download factsheet