Gezonde paste van fruit- en groenteafval

Een producent van voedingsmiddelen wenst een aantal van haar producten te vernieuwen en te voorzien van meer groente- en fruitingrediënten uit zijstromen. Enerzijds probeert de initiatiefnemer zo de marktomzet aanzienlijk te vergroten, anderzijds wil zij dat consumenten meer essentiële nutriënten innemen dan nu het geval is. Ruim 90 procent van de Nederlandse bevolking krijgt immers nog steeds te weinig groenten binnen.

Het concrete plan is om vezels en bioactieve componenten uit klasse 3-groenten te winnen en die te gebruiken voor een groentepasta, zonder dat de smaak verloren gaat. In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 1,6 miljard kilogram glasgroenten geteeld. Zo’n 2,5 procent wordt niet geconsumeerd, maar grotendeels gecomposteerd. Dat levert automatisch een behoorlijke kostenpost op. Door klasse 3-producten te hergebruiken voegt de producent waarde toe aan de voedselketen in zowel materiële als maatschappelijke zin.

Eenvoudig is het proces overigens niet. Het gebruik van zijstromen voor pastaproductie is volstrekt nieuw en ook de productpropositie is uniek. Een haalbaarheidsstudie is daarom noodzakelijk. Als de toepassing slaagt – in dat geval krijgt de consument met één portie pasta van 200 gram 25 tot 50 procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groente binnen – zijn de projectpartners van plan om ook andere producten te vernieuwen.