Hoogwaardig veevoeder met paprika’s

Enkele projectpartners zien goede kansen voor zijstromen (vruchtuitval, loof en bindmateriaal) in de paprikasector. Nu nog worden deze zijstromen na de oogst afgevoerd en brengen ze niet of nauwelijks iets op, terwijl de voedingswaarde van paprikaresten voor verschillende diersoorten aanzienlijk kan zijn. In paprika zitten onder meer veel koolhydraten, suikers en waardevolle micronutriënten als kleurstoffen, vitaminen en antioxidanten.

Enkele projectpartners zien goede kansen voor zijstromen (vruchtuitval, loof en bindmateriaal) in de paprikasector. Nu nog worden deze zijstromen na de oogst afgevoerd en brengen ze niet of nauwelijks iets op, terwijl de voedingswaarde van paprikaresten voor verschillende diersoorten aanzienlijk kan zijn. In paprika zitten onder meer veel koolhydraten, suikers en waardevolle micronutriënten als kleurstoffen, vitaminen en antioxidanten.

Drie partijen zijn in gesprek over de mogelijkheden die paprika’s op korte termijn zouden kunnen opleveren voor veevoer. Op dit moment wordt vooral de toepassing in brijvoederrantsoen voor varkens als kansrijk beschouwd. Er is grof geschat een jaarlijkse zijstroom van 10.080.000 kilogram droge stof die naar verwachting ruim één miljoen euro op jaarbasis oplevert als de stof wordt omgezet in veevoer.

Voordat de projectpartners dit in de praktijk kunnen brengen, moeten verschillende stappen worden gezet. Uitdagingen zijn onder meer het vinden van een goede oplossing voor het behoud van de voederwaarde en micronutriënten en een goede technologische bewerking, zodat de bronnen daadwerkelijk gebruikt kunnen worden. De drie projectpartners werken de komende tijd aan meerdere studies, die beslissend zijn voor de praktische uitrol.