Hoogwaardige plantenstoffen voor de voedingsmiddelenindustrie

De voedingsmiddelenindustrie signaleert een groeiende consumentenvraag naar natuurlijke smaak- en geurstoffen. Voedingsmerken willen hun klanten meer keuze bieden en zijn op zoek naar authentieke en natuurlijke ingrediënten voor hun producten.

De voedingsmiddelenindustrie signaleert een groeiende consumentenvraag naar natuurlijke smaak- en geurstoffen. Voedingsmerken willen hun klanten meer keuze bieden en zijn op zoek naar authentieke en natuurlijke ingrediënten voor hun producten.

Het Kenniscentrum Plantenstoffen helpt marktpartijen in hun zoektocht naar alternatieve smaakstoffen op basis van plantenstoffen. Eén van die samenwerkingsprojecten wordt gedaan met Givaudan een internationaal smaak- en geurstoffenproducent. Dit bedrijf is op zoek naar een krachtige aromastof uit paprika en heeft hoge verwachtingen dat de tuinbouwsector op een goede wijze invulling kan geven aan deze vraag.

Als eerste stap heeft KCP een literatuurstudie gedaan naar de soorten en rijpheidsstadia van de vruchten met de hoogste concentraties van deze aromastof. Aansluitend daarop is het veredelingsbedrijf Enza benaderd als partner in het project. In samenwerking met een Westlandse tuinder zijn elf rassen van verschillende genetische herkomst geselecteerd en opgekweekt. Van elke herkomst zijn de vruchten in 2 rijpheidsstadia geanalyseerd op het gehalte aan de gevraagde aromastof. Daaruit bleek een grote variatie in het aromastofgehalte van de verschillende genetische herkomsten. Op basis van de testresultaten is met aanvullend genetisch materiaal een tweede testronde opgezet. In het best scorende ras was de concentratie aromastoffen ruim twee keer zo hoog als het beste ras uit de eerste ronde, en daarmee interessant genoeg om dit project voort te zetten.

In 2016 wordt dit onderzoek gecontinueerd met aanvullende genetisch materiaal in combinatie met gerichte teeltmaatregelen. Hiertoe heeft het Kenniscentrum een studie laten uitvoeren door KeyGene naar teeltfactoren met een positieve invloed op het aromagehalte. Deze factoren worden meegenomen in de vervolgtesten die medio volgend jaar uitgevoerd zullen worden.

Ook is er vanuit de voedingsmiddelenindustrie belangstelling om het typische tomatenaroma in hun leveringsprogramma op te nemen. In een eerste verkenning zijn uit tomatenstengels van een aantal toprassen uit het smaaksegment extracten gemaakt. Deze zijn beoordeeld door flavoristen van een aromastoffen producent en als zeer interessant voor toepassing beoordeeld. Bezien wordt hoe deze verkenning verder wordt vervolgd.