Tuinbouwgewassen als bron voor groene gewas- beschermingsmiddelen

Tuinbouw en gewasbeschermings- middelenindustrie zetten zich in voor een verduurzaming van de gewasbescherming. Juni 2014 is een Green Deal gesloten gericht op (snelle beoordeling en) introductie van groene gewasbeschermingsmiddelen waaronder plantextracten.

Tuinbouw en gewasbeschermingsmiddelenindustrie zetten zich in voor een verduurzaming van de gewasbescherming. Juni 2014 is een Green Deal gesloten gericht op (snelle beoordeling en) introductie van groene gewasbeschermingsmiddelen waaronder plantextracten.

Planten zijn van nature resistent of ongevoelig voor de meeste ziekten en plagen en kunnen daarmee een belangrijke grondstof leveren voor de productie van groene gewasbeschermingsmiddelen. Kenniscentrum Plantenstoffen heeft om die reden een literatuurstudie laten uitvoeren naar gewasbeschermende effecten van plantenextracten. Dat heeft een uitgebreid overzicht opgeleverd van mogelijk interessante plantengeslachten.

Als vervolg zijn uit deze database 20 sierteeltgewassen geselecteerd die commercieel in Nederland worden geteeld. Voor het topsectorproject ‘De sierteelt in de Biobased Economy’ van KCP, FloraHolland en Wageningen UR zijn deze 20 gewassen ziektevrij en zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen opgekweekt. Aansluitend zijn er van de bladeren, bloemen en soms ook de wortels extracten gemaakt. Tevens is een aantal extracten uit de extractenbibliotheek van het KCP in het project opgenomen. Al deze extracten zijn door Wageningen UR getoetst op hun effectiviteit tegen echte meeldauw, botrytis, bladluis, spint en trips.

De eerste resultaten van het project zijn veelbelovend. Voor elk van de onderzochte schimmels en insecten zijn er één of meerdere extracten gevonden met een goed gewasbeschermend effect. Dit project wordt in 2016 vervolgd met een validatie van de effecten waarbij ook meerdere cultivars worden betrokken. Dan wordt ook accent gelegd op de technische en economische haalbaarheid van het produceren en winnen van plantenextracten (hetzij uit reststromen dan wel uit specifiek voor dit doel geteelde planten) voor de gewasbeschermingsindustrie.

Ook werkt KCP met een aantal private bedrijven aan het ontwikkelen van een business case voor het winnen van een extract uit het perssap van tomatenstengels als groen gewasbeschermingsmiddel. Perssap van tomatenstengels vertoont een gewasbeschermend effect tegen een aantal schimmels, maar de hoeveelheid ballaststoffen daarin is te omvangrijk, om dit perssap direct te kunnen gebruiken. Daarom zijn in een reeks proeven diverse extracten gemaakt die allen zijn getoetst op hun effectiviteit als fungicide. Inmiddels is het meest effectieve extract in beeld en zijn de belangrijkste plantenstoffen die betrokken zijn bij dit gewasbeschermende effect geïdentificeerd. Ook hier richt het vervolgonderzoek zich op de reproduceerbaarheid van de resultaten en de technische en economische haalbaarheid.