Jan Smits

Project Manager

Jan Smits is in juni 2013 gestart als project manager bij Kenniscentrum Plantenstoffen. Hij heeft sinds 1980 diverse management en R&D functies in de tuinbouw vervuld.

Bij het Productschap Tuinbouw heeft hij sinds 2002 het transitieprogramma Kas als Energiebron opgezet en geleid. De afgelopen twee jaar heeft hij samen met het PT-Ondernemingsplatform BBE & MVO de programma’s ‘De Tuinbouw in de Biobased Economy’ en ‘MVO in de Tuinbouw’ ontwikkeld. Bij het Kenniscentrum Plantenstoffen ontwikkelt hij samen met ketenpartijen nieuwe productmarktcombinaties uit tuinbouwreststromen en speciaal op te zetten teelten.